Hoppa till innehåll

Fem snabba för ökat välbefinnande

Martin Seligman räknas som grundaren till det vetenskapliga fältet positiv psykologi lade grunden till PERMA modellen. Den bygger på fem aspekter som tillsammans bidrar till ökat subjektivt välbefinnande.

P – Positiva emotioner:

Uppleva postiva känslor, må bra, optimism, njutning och nöje.

E – Engagemang:

Uppfyllande jobb, spännande hobbies, ”flow”.

R – Relationer:

Sociala kontakter, kärlek, intimitet, känslomässig och fysisk attraktion.

M – Mening:

Ha en ändamål, finna en mening.

A – Accomplishments (Prestationer):

Ambition, realistiska mål, viktiga prestationer, stolthet över dig själv.

APPLICERA PERMA-MODELLEN I DITT LIV

Det första steget att applicera modellen är att först bara bli medveten om den. Påminn dig om de fem delarna för att se vad du redan gör och vad du kanske borde lägga mer fokus på.

  • Finn saker som gör dig glad och helt engagerad.
  • Sätt utmanande mål för att få utlopp för din ambition och känna stolthet över dig när du jobbar mot att nå dessa mål inom aktiviteter du uppskattar.
  • Fokusera på dina relationer med familj och vänner genom att hitta sätt att njuta av varandras sällskap.
  • Finn meningen i ditt liv och vad som ger just dig en känsla av mening.

 

Källa: Positive psychology program.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.