Hoppa till innehåll

Vi skapar tillsammans en lyckligare planet

“I will try to create more happiness in the world around me”

(The Action for Happiness pledge)

 

Den 20:e mars är det den internationella lyckodagen. Denna FN-instiftade dag har till syfte att uppmärksamma vikten av lycka i alla människors liv över hela världen. Detta som en del i hållbara utvecklingsmål för att bekämpa fattigdom och skydda vår planet som påverkar människans välbefinnande och lycka.

Hur kan du sprida lycka till andra ?

Med små medel kan du vara med och öka lyckan i världen.

  • Gör en god gärning för någon annan.
  • Sprid ett leende.
  • Öppna en dörr.
  • Ge en hjälpande hand.
  • Skänk något till välgörenhet.
  • Ge av din tid till en främling.
  • Hitta ett eget sätt att bidra till lyckan i världen.

Tack för att just du gör denna världen till en bättre plats!

Läs mer: http://www.un.org/en/events/happinessday/

Var med och bidra:

http://www.dayofhappiness.net/