Hoppa till innehåll

Hållbarhet på arbetsplatsen

Må bra, trivas och åstadkomma något hänger ihop. Hållbara arbetsplatser, nu menar jag på psykosocial nivå, är attraktiva, framgångsrika och njutbara att jobba på.

För att få  arbetsplatser med ett hållbarhetstänk  både från ledningens håll och från anställdas perspektiv och att dessa förväntningar och arbetssätt är gemensamma krävs att dessa stäms av med jämna mellanrum. Ibland haltar koncepten och då kan jag som extern konsult och beteendevetare komma in och tydliggöra.

Hur jobbar ditt företag med:

  • Stressreducering: Att aktivt hjälpa medarbetare till återhämning under/efter stressiga perioder?
  • Förebyggande omhändertagande av välmåendet hos de anställda?
  • Kontinuerligt uppdatera och se hur planen för ovanstående frågor efterlevs?