Hoppa till innehåll

Förlåtelse

” Att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt.”

– A. Pope

Förlåtelse. Detta är ett oerhört viktigt ämne. Att gå omkring och bära på oförrätter och låta det påverka din livskvalité drar ut på lidandet. Därmed inte sagt att det är lätt och bara något att göra och att sen ska jag bli bästa vän med den/de som gjort mig illa. Eller att jag ska säga att det aldrig hänt. Men kraften i förlåtelsen blir att du tar makten från den andra människan och går vidare med dina krigsärr med dig, men inte längre ett blödande sår.

Michael E. McCullough har forskat på ämnet och om du är intresserad av att veta mer om hur du går vidare med förlåtande så rekommenderar jag läsning av någon av hans böcker om förlåtelse. Du är också alltid välkommen att kontakta mig så ska jag göra vad jag kan för att hjälpa dig.

Det vanligaste beteendet när någon skadar oss är undvikande, hämnd eller förlåtelse. Att förlåta är en förändring i motivation mot förövaren. Motivationen ska gå från tankar om hämnd eller undvikande till att se ett framtida stärkt socialt band.

Förlåtelse är INTE att:

 • Ha överseende med det som hänt och att säga att det som hände inte spelade någon roll.
 • Att fria förövaren från ansvar i det som har hänt.
 • Att ursäkta förövaren och ge denne ett gott skäl till att hen gjorde som hen gjorde.
 • Försoning – där parterna återgår till fullo till hur relationen såg ut innan händelsen. Något som inte alltid är möjligt när det kommer till förlåtelse.

Vad är vinsten med att förlåta?

 • Du kan återknyta en relation till förövaren.
 • Du kan minska aggressivt beteende
 • Du får ökat psykologiskt välbefinnande med ökade positiva känslor, minskade negativa känslor och en hög nöjdhet med livet.
 • Du påverkar din fysiska hälsa med minskade markörer för ångest , depression och aggressivitet. Du blir mindre våldsam och upplever därmed färre negativa känslor. *
 • Du får minskad risk för missbruk och skadligt beteende som leder till negativa känslor.
 • Behovet av att söka vård har setts minska.
 • Få önskade relationer genom att behålla positiva relationer, behålla en partner, engagerad dig med andra människor och i volontärarbete.

Den som har empati och förmåga till perspektiv. Det kan vi få genom att utföra olika typer av övningar och interventioner.

Vem förlåter?

 • Men också om förövaren ber offret om ursäkt och visar ånger så bidrar det till att kunna skifta motivationen mot förlåtelse.
 • Den som ältar det som hänt har tvärt om större sannolikhet att ha ett beteende i linje med undvikande och hämnd istället för förlåtelse.
 • Om relationen mellan offer och förövare varit en nära relation som varit bra med högt engagemang så påverkar det också om du är villig att förlåta.

Förlåtelse bidrar till att behålla sociala relationer när skada redan skett. Så faktorer som hur nära släkt du är med en förövare, vilken framtida relation som är möjlig/önskvärd, hur nära er relation varit, hur mycket empati som offret känner för förövaren och om offret tycker synd om eller känner sympati för förövaren påverkar om hur det går att förlåta.

Du ska ska vara försiktig med förlåtelse i ett misshandlande förhållande.

Om du vill jobba med förlåtelse finns ett par övningar du kan prova.
Ett förlåtelsebrev riktat till förrövaren.
En dagbok tillägnad förlåtelse.